جراحی بیماری زنان و زایمان

انواع جراحی های مربوط به زنان اعم از درمانی و زیبایی و سزارین توسط خانم دکتر روح اله نژاد در بیمارستان های دولتی و خصوصی و نیمه خصوصی با جدیدترین متدها ودانش به روز انجام می شود و مراقبت های پس از آن نیز توسط تیم دکتر روح اله نژاد پیگیری می شود.