درباره کلینیک

مطب و کلینیک تخصصی زنان و زایمان و نازایی خانم دکتر راحله روح اله نژاد در راستای ارتقای سطح علمی و آموزشی ؛ افزایش کیفیت مراقبت دوران بارداری و نازایی؛رفع نیازهای پزشکی و ارائه خدمان درمانی به مراجعین محترم در بهار ۹۷ تاسیس گردید.

با توجه به نیاز مراقبت های ویژه ای که در دوران بارداری لازم است باید توجه خاصی به این نیاز داشت که بخشی از این نیاز (عاطفی و روحی) توسط اشخاص خانواده و در محیط خانه مرتفع شود و بخش اعظم آن (عاطفی و تخصصی پزشکی) توسط پزشک و کادر درمانی و آموزشی انجام‌می شود که در این بخش تخصص مهمترین عامل می باشد لذا با توجه به اینکه وظیفه سنگینی بر روی دوش ماست سعی نمودیم در این مرکز با توجه به شناخت و درک نیازها و حساسیت های خاص این بخش با امید و لطف پروردگار و همچنین تکیه بر دانش و تخصص خود وظیفه انسانی و تخصصی خود را به نحو احسن انجام دهیم.

در این مرکز تلاشی صورت گرفته تا مراجعین عزیز دور از هر گونه اضطراب و استرس و نگرانی و در محیطی آرام و صمیمی نکات و موارد مهم دوران بارداری را آموزش ببینند و تیم پرسنل این مرکز را به عنوان دوست و یاور خود دانسته و با اطمینان کامل همگام با هم حرکت کرده و به هدف خود برسیم.

ضمنا تلاش نموده ایم تا مشاوره های خاصی در زمینه بیماریهای زنان و همینطور نازایی و مراقبت های آن داشته تا در پیشگیری و درمان این معضل هم گامی مثبت برداشته و تعداد زیادی از مراجعین محترم بتوانند از نعمت فرزند داشتن و مادر شدن بهره ببرند.

ما وسیله ای ازجانب پرورگار هستیم تا در این راه و برای خدمت به زنان و فرزندان و خانواده ها گامی موثر برداشته و در ثواب این امر الهی هم سهیم باشیم.
امید است که بتوانیم خدمتگزاران خوبی برای عزیزان باشیم.