رزرواسیون آنلاین

راهنمای رزرو اینترنتی نوبت:

  • لطفا ابتدا روز هایی که در آن مراجعه به مطب برای شما مقدور است را انتخاب کنید و در مرحله بعد از بین ساعات مشخص شده یک گزینه را انتخاب نمایید.
  • مبلغ پرداختی صرفا بعنوان بیعانه برای رزرو نوبت شما می باشد و تسویه کامل مبلغ پس از حضور شما در روز مقرر انجام میگردد.
  • ساعت انتخابی صرفا برای مشخص کردن بازه زمانی حضور شما در مطب می باشد و به معنی حضور شما در اتاق پزشک نیست.
  • رزرو نوبت شما صرفا با پرداخت نهایی میگردد بنابراین تمامی مراحل ثبت نام و پرداخت را تا انتها تکمیل کنید.