مراقبت های زنان

در این مرکز تمامی خدمات مراقبت های زنان انجام می شود.این خدمات شامل موارد زیر می باشند:

  • انجام پاپ اسمیر
  • نمونه برداری درمان زگیل و تبخال تناسلی
  • IUD
  • درمان کیست های تخمدان
  • درمان انواع خونریزی ها
  • تشخیص و درمان میوم و بیماری های زنان
  • درمان مشکلات قاعدگی
  • معاینه سینه