مراقبت های قبل و حین بارداری

در این مرکز کلیه مشاوره های تخصصی جهت اقدام به بارداری صحیح و همچنین مراقبت های لازم در حین بارداری به مراجعین عزیز ارائه می شود و تمامی تلاش خود را انجام می دهیم تا در این دوره ی حساس و سخت کنار این عزیزان باشیم تا این دوره به سلامتی به پایان برسد.