کلاس های آمادگی زایمان

رعایت اصلاح وضعیت و انجام تمرین های کششی و الگوی تنفسی و تن آرامی و ماساژ در بارداری موجب هماهنگی مادر باردار با تغییرات بارداری شده و مشکلات ناشی از این تغییرات را به حداقل می رساند.

همچنین این روش ها به بارداران عزیز کمک می کند با آمادگی بیشتری مراحل مختلف زایمان و دوران پس از آن را سپری کند.